FAŁSZOWANIE STANU LICZNIKA W SAMOCHODZIE TO PRZESTĘPSTWO

FAŁSZOWANIE STANU LICZNIKA W SAMOCHODZIE TO PRZESTĘPSTWO

13 stycznia 2020 Wyłącz przez Admin

Gołdapscy policjanci podczas kontroli drogowej ujawnili niezgodność stanu licznika samochodowego ze stanem podczas corocznego badania technicznego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby auto miało większy przebieg niż zapisany w badaniu. W tym przypadku okazało się jednak, że kilometrów… ubyło.

Dzisiaj (10.01.2020) kilka minut po 13:00 podczas kontroli drogowej w miejscowości Wróbel w gminie Banie Mazurskiej policjanci z gołdapskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę citroena, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że stan drogomierza nie zgadza się z danymi uzyskanymi z policyjnego systemu. Badanie techniczne auta wykonywane było w maju 2019 roku i wówczas stan licznika wynosił blisko 281 000 kilometrów. Podczas dzisiejszej kontroli, wskazanie było na poziomie 265 202 km, a więc brakowało prawie16 tys. kilometrów przebiegu. Citroen prosto z rogi trafił na policyjny parking celem wyjaśnienia sprawy.
Zgodnie z § 12 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego policjant kontrolujący pojazd zatrzymany do kontroli dokonuje odczytu wskazań drogomierza.
Za zmianę wskazania drogomierza może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega ten, kto zleca taką „korektę licznika”. Mówi o tym art. 306 a Kodeksu karnego
Art. 306a. KK
Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru
§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.